LEITCH William Leighton R.I. (1804-1883)
Italy. Bridge at Sorrento. Watercolour. Circa 1835. Studio stamp. 11x7.5 inches